Проект «ГОЛОС ГРОМАДИ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ» в Івано-Франківській області

USAID_Eng_Horizontal_CMYK_294_Vector      Global Communities

Громадський центр Ділові ініціативи – в рамках програми DOBRE розпочав реалізацію проекту “Голос громади в місцевому самоврядуванні» в Івано-Франківській області (в Білоберізькій, Печеніжинській, Старобогородчанській та Верхнянській ОТГ).

Програма DOBRE («Децентралізація приносить кращі результати та ефективність») виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

МЕТА ПРОЕКТУ
Допомога громадянам та громадянському суспільству конструктивно взаємодіяти з органами врядування, підтримати добрі практики місцевого самоврядування, формувати систему прозорості дій, активізувати місцеву громаду до участі у плануванні місцевого розвитку, покращенні якості життя.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
• Стійкий ефективний механізм взаємодії «влада-громада»
• Активна участь молоді у житті громади
• Конструктивна діяльність громадського сектора, направлена на залучення до планування розвитку, виконання місцевих ініціатив, комунікацію та контроль влади.

Діяльність проекту орієнтована на практичну допомогу цільовим громадам (молоді, активістам та місцевим організаціям громадянського суспільства) отримати знання і досвід та стати успішними учасниками розбудови розвитку своїх ОТГ. Проект включає систему взаємопов’язаного комплексу заходів, що виконуються із залученням місцевих громад, які супроводжують процес колегіального планування розвитку ОТГ, підготовку проектів МЕР, послуг та інфраструктури, планування та використання місцевих бюджетів.

Якість і кількість участі
Мешканці громад приймають рішення і роблять вибір щодо якості свого життя, беручи на себе відповідальність, інвестуючи власний час, цінуючи потреби та думки інших. Мешканці є учасниками всіх процесів, що відбуваються у громаді, консультанти фасилітують заходи і заохочують громаду висловити пропозиції.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧАЄ
• Залучення громади до процесу колегіального стратегічного планування, консультативний супровід та прозоре формування комітету моніторингу впровадження та коригування стратегії

• Дослідження громадського сектора, його участі та участі молоді в житті громади, напрацювання пропозицій з підвищення його активності.

• Тренінги для молоді («Я громадянин» і «Молодь на ринку праці. Молодь і підприємництво») та семінари для ГО та лідерів («Залучення громади до місцевого розвитку – стратегічне планування», «Покращення інституційного розвитку громадських організацій»).

• Школа громадських лідерів для представників ГО від цільових ОТГ (м. Івано-Франківськ. Тренри Центру Каунтерпат)

• Обмін досвідом діяльності громад цільових ОТГ та громадських організацій, створення мережі (м. Івано-Франківськ. Круглі столи)

• Участь громади в місцевому економічному розвитку. Створення робочої групи та формування системи залучення громади до процесів розробки планів проектів розвитку, які впливають на зростання місцевих бюджетів: створення робочих місць, розширення бізнесу, залучення інвестицій, збільшення доходів тощо. (засідання, круглі столи, громадські слухання).

• Участь громади в покращенні наданні послуг. Створення робочої групи та формування системи залучення громади до процесів розробки планів покращення надання послуг органами місцевого самоврядування, визначення пріоритетів послуг що базуються на потребах громадян (засідання, круглі столи, громадські слухання).

• Побудова довіри з боку громадян до управління бюджетами і фінансами громад. Створення громадської ради контролю за використанням бюджетних коштів та налагодження прозорої системи участі громади в процесах управління фінансами (засідання, круглі столи, громадські слухання).

• Правове забезпечення розробки, на умовах партисипативної участі, Положення про комітет моніторингу впровадження стратегії та її коригування, Положення про робочу групу з планування покращення послуг та інфраструктури, Положення про планування проектів місцевого економічного розвитку, Положення про громадську раду контролю за фінансами та бюджетом.

ІНСТРУМЕНТИ ПРОЕКТУ:
Комунікація, збори громад, комітети, громадські ради, робочі групи, круглі столи, громадські слухання, тренінги, семінари, довгострокове планування і життєздатність.

Для виконання проекту Громадський центр «Ділові ініціатив» долучає консультантів партнерської громадської організації «Агенство розвитку приватної ініціативи» та тренерів Благодійного фонду «Творчий центр «ТЦК».